Тел. (03737) 2-21-90, пн-пт 8:30–17:30
Ел.пошта: rada@zmr.gov.ua
Адреса: Чернівецька обл., Заставнівський р-н,
м. Заставна, вул. Гагаріна, 9

Міський голова

Міський голова м. Заставна

Радиш Василь Йосипович

Звіт за 2018 рік

Погода в місті

Зараз на сайті

На сайті 432 гостей та відсутні користувачі

Коментарі  

1 Про надання одноразової матеріальної допомогиГаняк Лілія Володимирівна 31.10.2018, 10:35
Розглянувши заяву Шологон Марії Михайлівни, провул._________ в м.Заставна, про надання їй одноразової матеріальної допомоги, відповідно до рішення сесії від 24 грудня 2020 року №63/5-2020 «Про міський бюджет на 2021 рік», керуючись Положенням про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, затвердженим рішенням сьомої сесії міської ради VIІI скликання від 27 січня 2021 року №93/7-2021, Програмою підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки, затвердженою рішенням сесії від 24 грудня 2020 року №60/5-2020, статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу жителям громади в сумі _______ (_____) гривень:
1.1. Шологон Марії Михайлівні – пенсіонерці по інвалідності, проживає з матір’ю, кошти потрібні на оплату комунальних послуг та придбання товарів першої необхідності, – _____ (_____) гривень;
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради.
2 Про затвердження планів заходівГаняк Лілія Володимирівна 13.03.2019, 11:52
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради № 119 від 27 серпня 2019 року «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на рівні міського бюджету», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Затвердити:
1.1. План заходів щодо складання прогнозу міського бюджету на 2023-2024 роки (далі – План заходів), що додається;
1.2. План заходів щодо складання проєкту міського бюджету Заставнівської територіальної громади на 2022 рік (далі – План заходів), що додається.
2. Головним розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів міського бюджету, структурним підрозділам апарату міської ради та іншим установам і організаціям:
2.1. забезпечити безумовне виконання вказаних Планів заходів;
2.2. інформацію надати фінансовому відділу Заставнівської міської ради у визначені Планами заходів терміни.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу міської ради Світлану Буйновську.

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проєкту міського бюджету Заставнівської територіальної громади на 2022 рік
№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за виконання
1. Уточнити параметри, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) До 15 жовтня 2021 року Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
2. Надати інформації галузевим підрозділам обласної державної адміністрації щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів, особливу увагу приділити звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти»
на основі даних якої проводиться формульний розрахунок освітньої субвенції У термін визначений галузевими підрозділам обласної державної адміністрації Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської ради
3. Довести до головних розпорядників коштів міського бюджету:
1) прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
2) методики їх визначення;
3) інструкції з підготовки бюджетних запитів;
4) граничні показники видатків міського бюджету;
5) інструктивний лист щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів. Протягом десяти днів з моменту отримання

Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
4. Провести детальний аналіз показників міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, розрахованих Міністерством фінансів України на 2022 рік і, у разі виявлення розбіжностей показників взятих за основу при розрахунку трансфертів з наявними показниками, надати фінансовому відділу міської ради відповідні обґрунтування і пропозиції У п’ятиденний термін з моменту отримання Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської ради
5. Організувати роботу із розробки бюджетних запитів, при цьому:
1) забезпечити неухильне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;
2) оптимізувати витрати шляхом виключення з бюджетних запитів непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядника коштів;
3) капітальні видатки та видатки на поточний ремонт приміщень, планувати, виходячи із пріоритетності та необхідності проведення таких робіт, за наявності локальних кошторисів по кожному об’єкту, в межах фінансових можливостей та лише за умови забезпечення стовідсоткової потреби в асигнуваннях по захищених статтях видатків;
4) проєкт видатків за кожним кодом економічної класифікації видатків підтвердити детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями Протягом вересня-листопад 2021 року Головні розпорядники коштів міського бюджету
6. Подати фінансовому відділу міської ради:
1) за установленими формами бюджетні запити на 2022 рік із застосуванням програмно-цільового методу формування міського бюджету разом з необхідними вичерпними обґрунтуваннями та пропозиціями;
2) переліки цільових програм і проєктів, затверджених в установленому порядку, які будуть реалізовуватись у 2022 році за рахунок коштів міського бюджету, та обсяги асигнувань, необхідних для їх виконання У визначені терміни Головні розпорядники коштів міського бюджету
7. Провести спільні наради з головними розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів міського бюджету з метою обговорення та погодження показників проєкту міського бюджету Заставнівської територіальної громади на 2022 рік За окремим графіком Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
8. Здійснити аналіз бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів міського бюджету, та прийняти рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту міського бюджету До 15 листопада 2021 року Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
9. Провести взаємоузгодження проєкту міського бюджету на 2022 рік з Програмою економічного і соціального розвитку Заставнівської міської територіальної громади на відповідний рік До 01 грудня 2021 року Відповідні структурні підрозділи міської ради
10. Довести до головних розпорядників коштів міського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні В одноденний термін з моменту отримання з Міністерства фінансів України Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
11. Підготувати проєкт рішення міської ради про міський бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріали, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України та подати їх постійній комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики для розгляду в порядку, визначеному радою До 01 грудня 2021 року Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
12. Забезпечити розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб До 01 грудня 2021 року Головні розпорядники коштів міського бюджету
13. Здійснити оприлюднення проєкту рішення сесії міської ради про міський бюджет Заставнівської територіальної громади на 2022 рік До 05 грудня 2021 року Фінансовий та загальний відділи Заставнівської міської ради
14. У разі потреби доопрацювати проєкт рішення сесії міської ради про міський бюджет Заставнівської територіальної громади на 2022 рік з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні У трьохденний термін з моменту отримання показників Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
15. Опублікувати рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2022 рік» У десятиденний термін з моменту прийняття Загальний відділ, Відділ бухгалтерського обліку та звітності Заставнівської міської радиПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу міського бюджету Заставнівської територіальної громади на 2023-2024 роки
№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за виконання
1. Здійснити аналіз виконання міського Заставнівської територіальної громади бюджету упродовж 2019-2021 років, виявити тенденції у виконанні доходної та видаткової частин бюджету Протягом липня 2021 року Фінансовий відділ Заставнівської міської ради

2. Довести до головних розпорядників коштів міського бюджету організаційно-методологічні засади складання прогнозу міського бюджету, визначені Мінфіном та інструктивний лист щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету
Після отримання рекомендацій Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
3. Надати до фінансового відділу Заставнівської міської ради:
1) інформацію щодо чисельності населення


2) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Заставнівської територіальної громади на середньостроковий період


3) прогнозні показники податку на прибуток та частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності);
4) пропозиції щодо необхідного обсягу співфінансування об’єктів, які включені до переліку об’єктів, що фінансуватимуться у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, прогнозні переліки об’єктів, які пропонується фінансувати за рахунок вищезазначених джерел, окремо у 2023 та 2024 роках;

5) інформацію про загальну площу земель у розрізі видів угідь, стан проведення грошової оцінки землі, розміри грошової оцінки на останню звітну дату, площу земель, які можуть бути надані в оренду, в т.ч. наданих в оренду станом на 01 жовтня 2021 року, та обґрунтовані прогнозні показники надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2022 рік і два наступні бюджетні періоди

6) прогнозні обсяги доходів міського бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу бюджету

7) інформацію щодо обсягу розрахункових втрат місцевих бюджетів у 2022 році внаслідок надання державою податкових пільг зі сплати податку на доходи фізичних осіб та земельного податку


до 15 липня 2021 року


до 15 липня 2020 року Головне управління статистики у Чернівецькій області

Відповідні структурні підрозділи міської ради


Відповідні структурні підрозділи, одержувачі бюджетних коштів
міської ради

Відповідні структурні підрозділи міської ради


Відповідні структурні підрозділи міської радиГУ ДПС у Чернівецькій області


ГУ ДПС у Чернівецькій області

5. Забезпечити прогнозування обсягу доходів міського бюджету, визначення обсягу фінансування міського бюджету та орієнтовних граничних показників видатків міського бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку Заставнівської ТГ, аналізу виконання міського бюджету упродовж 2019-2021 років До 25 липня 2020 року Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
6. Надати до фінансового відділу Заставнівської міської ради пропозиції до прогнозу міського бюджету на 2023-2024 роки До 20 липня 2021 року Головні розпорядники, одержувачі бюджетних коштів міського бюджету та відповідні структурні підрозділи міської ради
7. Здійснити аналіз поданих головними розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, відповідними структурними підрозділами міської ради пропозицій до прогнозу міського бюджету на відповідність доведеним індикативним прогнозним показникам
Протягом 5 робочих днів з моменту отримання Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
8. Підготувати показники прогнозу міського бюджету на 2023-2024 роки До 01 серпня 2021 року Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
9. Провести погоджувальні наради з головними розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, щодо узгодження показників прогнозу міського бюджету Заставнівської територіальної громади До 05 серпня 2021 року Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
10. Забезпечити доопрацювання прогнозу міського бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів міської ради До 10 серпня 2021 року Фінансовий відділ Заставнівської
міської ради
11. Подати прогноз міського бюджету на 2023-2024 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до виконавчого комітету Заставнівської міської ради
До 15 серпня
2021 року Фінансовий відділ Заставнівської
міської ради
12. Розгляд та схвалення прогнозу міського бюджету Заставнівської територіальної громади на 2023-2024 роки До 1 вересня 2021 року Виконавчий комітет Заставнівської міської ради
13. Подання прогнозу місцевого бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням постійній комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики для розгляду в порядку, визначеному радою

У 5 денний строк після схвалення Виконавчий комітет, Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
14. Забезпечити супровід розгляду питання щодо прогнозу міського бюджету постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради У визначені терміни Фінансовий відділ Заставнівської
міської ради
3 Про розгляд заявГаняк Лілія Володимирівна 15.03.2019, 14:53
Розглянувши заяву гр.Гримайло Лесі Іванівни, жительки м.Заставна вул.Чорновола, 2/6, про надання їй дозволу на реєстрацію її малолітньої дочки у кімнаті гуртожитку, наданій рішенням виконавчого комітету від 30 березня 2017 року № 37 «Розгляд заяв», керуючись Житловим кодексом, статтями 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Прохання квартиронаймача гр.Гримайло Лесі Іванівни задовольнити і надати їй дозвіл на реєстрацію в кімнаті № 5 в гуртожитку по вул.Чорновола, 2 з її малолітньою дочкою, Гримайло Соломією Романівною, 24.06.2019 р.н.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В.


Розглянувши заяву гр.Шеремета Василя Володимировича, жителя м.Заставна вул.Незалежності, 104/28, від імені якого діє гр.Турецька Юлія Володимирівна на підставі довіреності ВТР №771727, реєстровий номер №377, від 24 березня 2014 року, виданої та посвідченої приватним нотаріусом Малітовською Т.М., про надання дозволу на реєстрацію його родичів у квартирі, в якій він проживає на умовах найму згідно ордера № 60 від 22 липня 2015 року, виданого виконавчим комітетом Заставнівської міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету від 18 червня 2015 року № 47, на квартиру № 28 (двокімнатна квартира, житловою площею 33,80 м2, загальною площею 62,8 м2), керуючись Житловим кодексом, статтями 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Прохання квартиронаймача гр.Шеремета Василя Володимировича задовольнити і надати дозвіл на реєстрацію в квартирі № 28 в будинку по вул.Незалежності, 104 членам його сім’ї:
1.1) Турецькій Катерині Іванівні, 03.06.1962 р.н.;
1.2) Турецькому Георгію Георгійовичу, 11.05.1989 р.н.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В.
4 Про присвоєння поштової адреси земельній ділянціГаняк Лілія Володимирівна 30.05.2019, 16:49
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та розглянувши заяву гр. Перепелюк Тетяни Захарівни, котра проживає в м.Заставна по вул.Чорновола, 13/4, про присвоєння поштової адреси земельній ділянці прощею 0,0512 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 7321510100:03:011:0398, керуючись Положенням про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна у місті Заставна, затвердженим рішенням сесії Заставнівської міської ради №167/8-ІІ-2016 від 10 червня 2016 року, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці площею 0,0512 га, кадастровий номер якої 7321510100:03:011:0398, що розташована по вул.Чорновола, 13 А в м.Заставна Чернівецької області.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Мандзюка Б.М.
5 Про присвоєння поштової адресиГаняк Лілія Володимирівна 04.06.2019, 11:45
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та розглянувши заяву гр. Лук’янчук Дарії Миколаївни, котра проживає в м.Чеорнівці по вул.Руська, 257 Д, про присвоєння поштової адреси гаражу, котрий розташований на земельній ділянці для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0073 га (кадастровий номер 7321510100:03:014:0243), що належить заявникові на праві приватної власності, керуючись Положенням про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна у місті Заставна, затвердженим рішенням сесії Заставнівської міської ради №167/8-ІІ-2016 від 10 червня 2016 року, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна – гаражу, що розташований по вул.Рязанській, 1 Д в м. Заставна Чернівецької області.
2. Гр. Лук’янчук Дарії Миколаївні здійснити державну реєстрацію права власності на гараж по вул.Рязанській, 1 Д в м.Заставна Чернівецької області згідно чинного законодавства.
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 27 листопада 2020 року №4 «Про присвоєння поштової адреси»
Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Мандзюка Б.М.
6 Про присвоєння поштової адресиГаняк Лілія Володимирівна 03.12.2019, 15:55
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 лютого 2004 року № 1952-ІV, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Положенням про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна у місті Заставна, затвердженим рішенням сесії Заставнівської міської ради №167/8-ІІ-2016 від 10.06.2016 року, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Присвоїти поштову адресу комплексу будівель та очисних споруд, що розташовані в урочищі Дереха, 1, місто Заставна Чернівецької області.
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 24 лютого 2021 року №27 «Про присвоєння поштової адреси комплексу будівель та очисних споруд».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Мандзюка Б.М.
7 Про затвердження актів обстеженняГаняк Лілія Володимирівна 27.04.2020, 13:00
Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Мандзюка Б.М. про затвердження актів обстеження зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів, квітників), що підлягають видаленню, розглянувши клопотання ПАТ «Укртелеком» Чернівецька філія ДМД від 15 квітня 2021 року №318/3 про надання дозволу на спилювання дерев у зв’язку з аварійним станом та сухостоєм зелених насаджень, керуючись пунктом 7 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08 2006 року №1045, Наказом №105 від 10.04.2006 року «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити Акт №10 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 05.05.2021 року , а саме: липи в кількості 1 (одна) штука по вул.Чорновола, 8 в м.Заставна у зв’язку із сухостоєм, незадовільним та аварійним станом зелених насаджень.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Мандзюка Б.М.
8 Про надання дозволуГаняк Лілія Володимирівна 20.07.2020, 12:39
Розглянувши протокол зборів жителів гуртожитку за місцезнаходженням вул.Чорновола, 2 від 11 травня 2021 року, керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл гр.Попелюк Галині Василівні – уповноваженому представнику співвласників та жителів гуртожитку по вул.Чорновола, 2 в м.Заставна на укладення договору про споживання електричної енергії із Заставнівським РЕМ АТ «Чернівціобленерго».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Танасійчук Л.І.
9 ПроГаняк Лілія Володимирівна 25.11.2020, 11:34
В
10 ПроГаняк Лілія Володимирівна 17.02.2021, 17:06
В
11 ПроГаняк Лілія Володимирівна 17.02.2021, 17:09
В
12 ПроГаняк Лілія Володимирівна 17.02.2021, 17:10
У
13 ПроАдміністратор 19.02.2021, 16:16
Р
14 Про надання одноразової матеріальної допомогиАдміністратор 12.05.2021, 10:00
Розглянувши заяву Шологон Марії Михайлівни, провул._________, __ в м.Заставна, про надання їй одноразової матеріальної допомоги, відповідно до рішення сесії від 24 грудня 2020 року №63/5-2020 «Про міський бюджет на 2021 рік», керуючись Положенням про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, затвердженим рішенням сьомої сесії міської ради VIІI скликання від 27 січня 2021 року №93/7-2021, Програмою підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки, затвердженою рішенням сесії від 24 грудня 2020 року №60/5-2020, статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу жителям громади в сумі _______ (_____) гривень:
1.1. Шологон Марії Михайлівні – пенсіонерці по інвалідності, проживає з матір’ю, кошти потрібні на оплату комунальних послуг та придбання товарів першої необхідності, – _____ (_____) гривень;
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради.

У Вас недостатньо прав для внесення проекту рішення

Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний портал Верховної Ради України
Офіційний портал органів виконавчої влади України
Верховний Суд України офіційний веб-сайт
Заставнівська районна державна адміністрація
Заставнівська гімназія - Головна сторінка
Заставнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів - Головна сторінка
Асоціація міст України - Головна сторінка
Заставнівська міська рада - YouTube
Ми у Фейсбуці - Заставнівська міська рада
Асоціація малих міст УКРАЇНИ
Газета Голос краю - Головна сторінка
Чернівецька обласна рада Офіційний сайт органу місцевого самоврядування
Заставнівська центральна районна бібліотека