Тел. (03737) 2-21-90, пн-пт 8:30–17:30
Ел.пошта: rada@zmr.gov.ua
Адреса: Чернівецька обл., Заставнівський р-н,
м. Заставна, вул. Гагаріна, 9

Міський голова

Міський голова м. Заставна

Радиш Василь Йосипович

Звіт за 2018 рік

Погода в місті

Зараз на сайті

На сайті 1608 гостей та відсутні користувачі

Коментарі  

1 Про встановлення тарифу на теплову енергіюГаняк Лілія Володимирівна 31.10.2018, 10:35
Розглянувши клопотання ТОВ «Генеруюча компанія Теплоінвест З» від 04.01.2022 року вих.№04/01/22 про встановлення тарифу на теплову енергію, яка виробляється з використанням альтернативних джерел енергії, для бюджетних установ, на підставі поданих розрахунків планових економічно обґрунтованих витрат, керуючись пунктом «а» статті 28, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про теплопостачання», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01 червня 2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» із змінами, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити ТОВ «Генеруюча компанія Теплоінвест З» тариф на теплову енергію, яка виробляється з використанням альтернативних джерел енергії, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, в розмірі 2600,00 грн. за 1 Гкал. без ПДВ, в тому числі:
 тариф на виробництво теплової енергії – 2597,44 грн. за 1 Гкал. без ПДВ;
 тариф на постачання теплової енергії – 2,56 грн. за 1 Гкал. без ПДВ.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Танасійчук Л.І.
2 Про затвердження зразків документів адміністративної комісіїГаняк Лілія Володимирівна 13.03.2019, 11:52
Керуючись статтею 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про адміністративну комісію, затвердженого рішенням виконавчого комітету Заставнівської міської ради від 04 липня 2018 року № 4, з метою забезпечення належної роботи адміністративної комісії, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити зразки документів адміністративної комісії при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради:
- бланк адміністративної комісії (Додаток 1);
- протокол про адміністративні правопорушення (Додаток 2);
- протокол засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради (Додаток 3);
- постанова про накладення адміністративного стягнення (Додаток 4);
- постанова про закриття справи (Додаток 5);
- вимога до справи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради (Додаток 6);
- журнал обліку вхідних документів, переданих на адміністративну комісію та вихідних документів адміністративної комісії при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради (Додаток 7);
- журнал реєстрації прийнятих рішень адміністративної комісії при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради (Додаток 8).
2. Адміністративній комісії при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради забезпечити ведення діловодства адміністративних комісій відповідно до затверджених зразків документів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Танасійчук Л.І.Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від ________ 2022 року № ___

ЗРАЗОКУКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ
вул. Гагаріна, 9, м. Заставна, Чернівецька обл., 59400, тел. (03737) 31291, е-mail:

№ _______________
від «______________20__ рокуГолова комісії Ім’я, ПРІЗВИЩЕДодаток 2
до рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від ________ 2022 року № ___

ЗРАЗОК
ПРОТОКОЛ № ___
про адміністративне правопорушення
за ч. ___ ст. ___ КУпАП

“___”_____________ 20__ року м. Заставна

Я, ______________________________ ______________________________ __
______________________________ ______________________________ _____
Керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення склав (ла) цей протокол про те, що гр.
______________________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________________ _______
(дата, час, місце вчинення і суть адміністративного правопорушення)

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________ ____________
______________________________ ______________________________ _____
Дата та місце народження ______________________________ _____________
______________________________ ______________________________ _____
Місце проживання, номер телефону ______________________________ _______
______________________________ ______________________________ _____
Місце роботи, посада ______________________________ ___________________
______________________________ ______________________________ _____

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий)
______________________________ ______________________________ ____
______________________________ ______________________________ ____

Свідки правопорушення (якщо такі були)
1. __________________________ 2. ___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові) (прізвище, ім’я, по батькові)
адреса ______________________ адреса _______________________
підпис ______________________ підпис _______________________

_____________________________ роз’яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його/її права та обов’язки, передбачені ст.268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у якій йдеться про те, що «Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі».
Особі, яка притягується до адміністративної відповідальності повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться “___” ________ 20__ року.

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
____________________


Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:
______________________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ __________________________
/ у разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, від пояснення або підписання протоколу, про це робиться запис посадовою особою, яка склала протокол/

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення та яка отримала один примірник протоколу ________________________

Від пояснення та підписання протоколу відмовився (лась) у присутності свідків:
1. ______________________ (підпис)
2. ____________________ (підпис)


Підпис посадової особи,
яка склала протокол ______________________________ ________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Копію протоколу вручено __________________ __________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від ________ 2022 року № ___

ЗРАЗОК

Протокол № ___
Засідання адміністративної комісії
при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради
по справі № ___

“___”_____________ 20__ року м. Заставна


Присутні: голова комісії - ______________________________ __,
заступник голови комісії - _______________________ ,
секретар комісії - ______________________________ ,
члени комісії - ______________________________ __.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд справи про адміністративні правопорушення передбачене ч. __ ст. ___ КУпАП стосовно _______________________ та прийняття рішення за
(прізвище, ініціали)
результатами розгляду.

Перед початком розгляду протоколу та інших матеріалів справи про адміністративне правопорушення, вчинене гр. _______________________ , ____________ р.н., мешканець (кА) ________________________ , головою адміністративної комісії було оголошено склад адміністративної комісії та роз’яснено права та обов’язки, передбачені ст. 2687 КУпАП.

СЛУХАЛИ:
1. _________________________ , голову адміністративної комісії, який (ка) повідомив (ла) що на розгляд адміністративної комісії надійшов протокол про адміністративне правопорушення від ___________ 20__ року, складений ______________________________ ______________________________ _________________ на гр. ______________________________ _______________________ , за вчинення правопорушення, передбаченого ч. ___ ст. ___ КУпАП.
Згідно протоколу ______________________________ _____________________
______________________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ________________________
(опис правопорушення згідно протоколу)

2. __________________________ , секретаря адміністративної комісії, яка (ий) повідомила (в), що гр. ______________________________ був (ла) належним
(прізвище, ініціали)
Чином повідомлений (на) про дату, час і місце проведення засідання комісії, та від нього (неї) не надходило (надійшло) клопотання про перенесення розгляду справи (розгляд справи без участі).
Інших матеріалів по справі не надходило.

ВИСТУПИЛИ:

Гр. ______________________ , який (а) ______________________________ ____
(прізвище, ініціали правопорушника)
______________________________ ______________________________ ________
(пояснення правопорушника)
______________________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________________ __________
Члени комісії з пропозиціями щодо виду стягнення, яке необхідно застосувати до порушника.

ВИРІШИЛИ:

Визнати гр. ______________________________ _ винним (ою) у вчиненні
(прізвище, імя, по батькові, рік народження)
адміністративного правопорушення, та притягнути до адміністративної відповідальності за ч. __ ст. __ КУпАП і накласти на нього/неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі ______________________ грн. ___ коп.
(прописом)


Голова комісії
(прізвище, ініціали)
Секретар комісії


Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від ________ 2022 року № ___


ЗРАЗОКУКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ
вул. Гагаріна, 9, м. Заставна, Чернівецька обл., 59400, тел. (03737) 31291, е-mail:


Постанова № ___
про накладення адміністративного стягнення

“___”_____________ 20__ року м. Заставна

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради у складі: ______________________________ ________________
______________________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________________ ______
(П.І.Б. членів комісії, присутніх на засіданні)
Розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від «___» ____________20__ року, серія ____ № __________ , який складено ___________________________ встановила, що гр. ______________________________ ______________________________ ____
(прізвище, ім’я, по батькові)
реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________ ,
паспорт Серія ____ № _______ виданий ______________________________ __ ,
який (а) працює (навчається) ______________________________ _________ ,
проживає за адресою: ______________________________ _______________ ,
вчинив
______________________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________________ _______
(опис обставин, установлених при розгляді справи)
чим порушив ч.___ ст. ___ Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративна комісія
ПОСТАНОВИЛА:
Визнати гр. ____________________________ винним у вчиненні
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)
адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. ___ ст. ___ Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Притягнути гр. ________________________ , __________ р.н. до адміністративної відповідальності за ч. __ ст. ___ КУпАП і накласти на нього(неї) стягнення у вигляді ______________________________ _________
(вид адміністративного стягнення та його розмір)
Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься правопорушником на рахунок:
р/рUA20899998031402054200002435721081100 код одержувача 37836095 одержувач Заставнівська міська ОТГ, МФО 899998 Чернів.ГУК/Заставнівська ТГ/21081100, адміністративні штрафи та інші санкції код платежу 21081100.
Відповідно до ст. 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніше п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови про накладення штрафу.
Оригінал квитанції про сплату штрафу необхідно пред’явити до Заставнівської міської ради.
Відповідно до ст. 308 КУпАП у разі несплати штрафу у вказаний строк, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби, де з порушника стягується подвійний розмір штрафу в сумі ___________ грн.
Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення, в порядку, передбаченому статтями 287-288 КУпАП.

Дата набрання чинності постанови ______________ 20__ року
Строк пред’явлення постанови до виконання ______________ 20__ рокуГолова комісії _________________________
(прізвище, ініціали)

Секретар комісії _________________________
(прізвище, ініціали)Розписка про одержання постанови Копія постанови надіслана
Постанову № ___ від «__» ____ 20_ року рекомендованим листом
Одержав(ла) «__» ______ 20__ року «__» ____ 20_ року № _____
______________________________ _ ________________________
(прізвище, імя, по батькові) (посада, прізвище та підпис особи, яка
відправила постанову)
(підпис)
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від ________ 2022 року № ___


ЗРАЗОКУКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ
вул. Гагаріна, 9, м. Заставна, Чернівецька обл., 59400, тел. (03737) 31291, е-mail:


Постанова № ___
про закриття справи

“___”_____________ 20__ року м. Заставна

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради у складі: ______________________________ ________________
______________________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________________ ______
(П.І.Б. членів комісії, присутніх на засіданні)
Розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від «___» ____________20__ року, серія ____ № __________ , який складено ___________________________ встановила, що гр. ______________________________ ______________________________ ____
(прізвище, ім’я, по батькові)
реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________ ,
паспорт Серія ____ № _______ виданий ______________________________ __ ,
який (а) працює (навчається) ______________________________ _________ ,
проживає за адресою: ______________________________ _______________ ,
відносно якого вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. __ ст. __ КУпАП.
Розглянувши матеріали справи, керуючись ст.ст. 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративна комісія

ПОСТАНОВИЛА:
На підставі ч. __ ст. __ Кодексу України про адміністративні правопорушення закрити справу про адміністративне правопорушення передбачене ч. __ ст. __ КУпАП, стосовно гр. ______________________________ ____________________
(прізвище, імя, по батькові, рік народження)
За відсутності події і складу адміністративного правопорушення / у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУпАП.

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, передбаченому статтею 288 КУпАП.

Дата набрання чинності постанови ______________ 20__ року
Строк пред’явлення постанови до виконання ______________ 20__ року


Голова комісії _________________________
(прізвище, ініціали)

Секретар комісії _________________________
(прізвище, ініціали)Розписка про одержання постанови Копія постанови надіслана
Постанову № ___ від «__» ____ 20_ року рекомендованим листом
Одержав(ла) «__» ______ 20__ року «__» ____ 20_ року № _____
______________________________ _ ________________________
(прізвище, імя, по батькові) (посада, прізвище та підпис особи, яка
відправила постанову)
(підпис)Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від ________ 2022 року № ___

ВИМОГИ
до справи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради

Справа адміністративної комісії повинна містити:
- протокол про адміністративне правопорушення;
- дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання адміністративної комісії;
- вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено;
- відмітки про виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі, які складаються у хронологічному порядку;
- титульний лист на справу та опис документів у справі
Титульний лист на справу

ЗРАЗОК

УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ
вул. Гагаріна, 9, м. Заставна, Чернівецька обл., 59400, тел. (03737) 31291, е-mail:СПРАВА № ___
про адміністративне правопорушення
передбачене ст. __ ч. __ КУпАП стосовно

(ПІБ порушника)
Постанова адміністративної комісії від __________ 20__ року № ______
Виконано ______________________________ _____________________


ЗРАЗОК

Опис документів у справі

№ п/п Найменування документів Аркуш справи Примітка


Секретар комісії (підпис) ПІБДодаток 7
до рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від ________ 2022 року № ___


ЗРАЗКИ

ЖУРНАЛ
обліку вхідних документів, переданих на адміністративну комісію
при виконавчому комітеті
Заставнівської міської ради

№ п/п Дата надходження документа Кореспондент одержаного документа Короткий зміст Резолюція або кому адресовано документ Відмітка про виконанняЖУРНАЛ
обліку вихідних документів адміністративної комісії
при виконавчому комітеті
Заставнівської міської ради

№ п/п Дата вихідного документа Кореспондент Коротки й зміст Відмітка про виконання


Додаток 8
до рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від ________ 2022 року № ___


ЗРАЗОК

ЖУРНАЛ
Реєстрації прийнятих рішень адміністративної комісії
при виконавчому комітеті
Заставнівської міської ради

№ п/п Дата розгляду протоколу Звідки прийшов документ ПІБ особи, на яку складено протокол Стаття КУпАП Рішення адмінкомісії (вид адмін.. відповідальності)
3 Про погодження кошторису витрат на утримання КП ЗМР "Благоустрій плюс"Ганяк Лілія Володимирівна 15.03.2019, 14:53
Керуючись статтями 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання комунального підприємства Заставнівської міської ради «Благоустрій плюс» від 10 січня 2022 року вих. №5 про необхідність погодження кошторису витрат на утримання КП ЗМР «Благоустрій плюс» на 2022 рік, відповідно до рішення сесії від 22 грудня 2021 року №377/20-2021 «Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити кошторис витрат на утримання комунального підприємства Заставнівської міської ради «Благоустрій плюс» на 2022 рік в сумі 4 620 000 (чотири мільйони шістсот двадцять тисяч) гривень.
2. Доручити міському голові Радишу В.Й. затвердити кошторис витрат на утримання комунального підприємства Заставнівської міської ради «Благоустрій плюс» та штатні розписи на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Радиша В.Й.
4 Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 2022 рікГаняк Лілія Володимирівна 30.05.2019, 16:49
Заслухавши інформацію керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В. про необхідність затвердження плану роботи виконавчого комітету Заставнівської міської ради на 2022 рік, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Заставнівської міської ради на 2022 рік (додається).
2. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Ганяк Л.В. забезпечити належний контроль за організацією виконання плану роботи виконавчого комітету на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Радиш В.Й.
5 Про визначення переліку об’єктів для суспільно корисних робітГаняк Лілія Володимирівна 04.06.2019, 11:45
Відповідно до статей 311, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглянувши листи Чернівецького районного сектору №3 філії Державної установи «Центр пробації» у Чернівецькій області від 06 грудня 2021 року №44/4/1777-20 про необхідність визначення, затвердження та погодження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Визначити та затвердити перелік об’єктів для відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт у 2022 році згідно Додатку 1.
2. Визначити та затвердити перелік видів робіт для відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт у 2022 році згідно Додатку 2.
3. Погодити із Чернівецьким районним сектором № 3 філії Державної установи «Центр пробації» у Чернівецькій області перелік об’єктів для відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та види цих робіт.
3. Постійно вести облік та інформувати Чернівецький районний сектор №3 філії Державної установи «Центр пробації» у Чернівецькій області про кількість відпрацьованих особами годин та їх ставлення до праці.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора КП ЗМР «Благоустрій плюс».


ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ
для відбування адміністративного стягнення
у вигляді суспільно корисних робіт

1. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Заставнівський»
2. Центральна площа міста Заставни
3. Прилегла територія біля Палацу урочистих подій
4. Територія біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам
5. Територія біля пам’ятника загиблим воїнам
6. Міські кладовища
7. Міський стадіон
8. Територія скверу перед стадіоном по вул.Кіцманській в м.Заставна
9. Центральні вулиці міста Заставни, сіл Вербівці та Малий Кучурів
10. Придорожні смуги
11. Водовідвідні канави
12. Територія, прилегла до кладовища в с.Вербівці та с.Малий Кучурів
13. Прилегла територія біля пам’ятників в с.Вербівці та с.Малий Кучурів
14. Автобусні зупинки в с.Вербівці та с.Малий Кучурів
15. Сквер в с.Вербівці (вул.Є.Ліпецького), с.Малий Кучурів (вул.Головна)
16. Територія, прилегла до сміттєзвалища в с.Вербівці та с.Малий Кучурів
17. Міст біля будинку священника в с.Малий Кучурів
18. Мости по вул.Польовій, Комарова, М.Спинула в с.Малий Кучурів
19. Об’єкти соціальної сфери населених пунктів Заставнівської міської ради.


ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ
для відбування адміністративного стягнення
у вигляді суспільно корисних робіт

1. Скошування трави.
2. Санітарне очищення дерев.
3. Вирубка дикоростучих кущів та порослі.
4. Ремонт та фарбування лавочок.
5. Побілка дерев, електроопор, бордюрів.
6. Очищення об’єктів благоустрою від несанкціонованої реклами, оголошень, бруду.
7. Проведення робіт з благоустрою та озеленення населених пунктів, об’єктів соціальної сфери.
8. Підсобні ремонтні роботи в закладах, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади.
9. Ремонт та облаштування дитячих, спортивних та інших майданчиків.
10. Благоустрій автобусних зупинок.
11. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, збір та навантаження сміття.
12. Встановлення та відновлення дорожніх знаків на території населених пунктів міської ради.
13. Фарбування пішохідних переходів, нанесення дорожньої розмітки.
14. Прибирання узбіч доріг, тротуарів, які знаходяться в комунальній власності міської ради.
15. Розчищення тротуарів, пішохідних доріжок, площ від снігу, посипання піском.
6 Про розгляд заяви Лахманюка В.М.Ганяк Лілія Володимирівна 03.12.2019, 15:55
Розглянувши заяву Лахманюка Василя Манолійовича, жителя м.Заставна ІІ провул.Севастопольський, 5, про переведення старого житлового будинку в літню кухню, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл на переведення старого житлового будинку під літерою И, що знаходиться в м.Заставна по ІІ провул. Севастопольському, 5 та належить заявникові згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом ВКВ № 763452 від 07.12.2007 року, в літню кухню.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Галущинського О.М.
7 Про надання одноразової матеріальної допомогиГаняк Лілія Володимирівна 27.04.2020, 13:00
Розглянувши заяви жителів: Г__________ Катерини Михайлівни, м. Заставна вул. І. Франка, ; П_________ Василя Дмитровича, м. Заставна, вул. Зелена, , Х____ Тетяни Юріївни, с. Малий Кучурів, вул. братів Негричів, , В Володимира Івановича, с. Малий Кучурів, провул. Омельського, , про надання їм одноразової матеріальної допомоги, відповідно до рішення сесії міської ради від 22 грудня 2021 року № 377/20-2021 «Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік»; Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян; міської Програми підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки, керуючись статями 28, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразову матеріальну допомогу жителям громади у сумі _____ (______) гривень:
1.1. Г________ Катерині Михайлівні на лікування, у сумі - ____( ) гривень;
1.2. П_________ Василю Дмитровичу, на лікування, у сумі - ____( ) гривень;
1.3. Х________ Тетяні Юріївні, на лікування чоловіка Р____ Олександра Володимировича, у сумі ____ ( ) гривень;
1.4. В________ Володимиру Івановичу, на лікування, у сумі - ___ ( ) гривень;
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради.
8 Про присвоєння поштової адресиГаняк Лілія Володимирівна 20.07.2020, 12:39
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та розглянувши заяву гр. Старчука Ярослава Васильовича, котрий проживає в с.Вербівці, про присвоєння поштової адреси житловому будинку, котрий розташований по вул.Є.Ліпецького, 105 в с.Вербівці Чернівецького району Чернівецької області, керуючись Положенням про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна у місті Заставна, затвердженим рішенням сесії Заставнівської міської ради №167/8-ІІ-2016 від 10 червня 2016 року, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку, що розташований по вул.Є.Ліпецького, 105 в с. Вербівці Чернівецького району Чернівецької області.
2. Гр. Старчуку Ярославу Васильовичу здійснити державну реєстрацію права власності на житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по вул.Є.Ліпецького, 105 в с.Вербівці Чернівецького району Чернівецької області згідно чинного законодавства.
3. Рекомендувати гр.Старчуку Я.В. виготовити та встановити аншлаг з назвою вулиці та номерним знаком на об’єкт нерухомого майна.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В.

У Вас недостатньо прав для внесення проекту рішення

Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний портал Верховної Ради України
Офіційний портал органів виконавчої влади України
Верховний Суд України офіційний веб-сайт
Заставнівська районна державна адміністрація
Заставнівський опорний ЗЗСО І-ІІІ ст. - Головна сторінка
Заставнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів - Головна сторінка
Асоціація міст України - Головна сторінка
Заставнівська міська рада - YouTube
Ми у Фейсбуці - Заставнівська міська рада
Асоціація малих міст УКРАЇНИ
Газета Голос краю - Головна сторінка
Чернівецька обласна рада Офіційний сайт органу місцевого самоврядування
Заставнівська центральна районна бібліотека