Міський голова

Міський голова м. Заставна

Радиш Василь Йосипович

Звіт за 2016 рік

Дошка оголошень

Запитання депутату

 • No posts to display.

Останні теми

 • Немає повідомлень для відображення.

Зараз на сайті

На сайті 837 гостей та відсутні користувачі

Погода в місті

До уваги громадян, щодо залучення резервістів Збройних Сил України на навчальні збори

У відповідності до вимог статті 17 Конституції України та статті 26² Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” військовослужбовці при звільненні в запас зараховуються до військового оперативного резерву в обов’язковому порядку. Зараховані до оперативного резерву військовослужбовці, приписуються до військових частин в яких вони проходили службу (або інших військових частин за своєю військово-обліковою спеціальністю) та можуть залучатись на збори з резервістами в цих військових частинах. Протягом 2018 року сплановано проведення навчальних зборів з резервістами визначених військових частин Збройних Сил України. Навчальні збори сплановано провести на військових полігонах в районах пунктів постійної дислокації визначених військових частин. Термін проведення зборів – 30 діб. Заставнівським районним військовим комісаріатом проводяться заходи щодо оповіщення, виклику, проходження медичного огляду та залучення на навчальні збори усіх резервістів оперативного резерву.

Завдання зборів

Підготовка резервістів – це комплекс заходів, спрямований на підтримання спроможностей до самостійного виконання функціональних обов'язків у складі підрозділу.

  Основною метою Підготовки є:
 • забезпечення спроможності резервістів виконувати завдання за призначенням на посадах;
 • підготовка і накопичення військовонавчених ресурсів, необхідних для укомплектування військових частин в мирний та воєнний час.
  Основними завданнями Підготовки є:
 • підтримання фахової підготовки резервістів;
 • підтримання готовності резервістів до дій у складі підрозділу за різних умов обстановки;
 • підтримання психологічної стійкості резервістів до виконання завдань у стресових ситуаціях.
  Резервісту компенсується:
 • середньомісячна заробітна плата за той час. що він перебував у військовій частині;
 • гроші за проїзд до військової частини та в зворотному напрямку;
  Резервісту гарантується:
 • збереження місця роботи, а також займаної посади та середньої заробітної плати на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і форм власності;
 • державне страхування під час виконання обов’язків служби у військовому резерві;
 • у разі укладання контракту на проходження служби в резерві з командиром обраної їм військової частини, у випадку оголошення мобілізації, призов саме до цієї військової частини.
  Резервіст забезпечується безкоштовно:
 • військовою формою одягу з передбаченими для військовослужбовців знаками розрізнення, що свідчать про їх належність до резервістів;
 • харчуванням та проживанням у військових частинах під час виконання обов’язків служби у військовому резерві;
 • медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України під час виконання обов’язків служби у військовому резерві.
Детальніше ...

Про початок опалювального сезону 2017-2018 років на території міста

Відповідно до статті 13 Закону України «Про теплопостачання», пункту 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (із змінами), на виконання розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 25.09.2017 року №807-р «Про прийняття рішень щодо початку опалювального сезону 2017 – 2018 років у населених пунктах області», розпорядження Заставнівської районної державної адміністрації від 29.09.2017 року №289-р «Про прийняття рішень щодо початку опалювального сезону 2017 – 2018 років у населених пунктах району», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. При зниженні середньої добової температури зовнішнього повітря до +8°С і нижче протягом трьох діб, надати дозвіл на початок опалювального сезону 2017 – 2018 років на території міста Заставни з 17 жовтня.
 2. Керівникам установ, підприємств, організацій на території міста провести необхідні заходи по організації та забезпеченню початку опалювального сезону 2017 – 2018 років.

Розпорядження міського голови № 94-р від 12 жовтня 2017 року

Детальніше ...

Насильство в сім’ї: Як від нього уберегтися?

Насильство в сім’ї є однією з розповсюджених форм порушення прав людини. У більшості випадків протиправні дії проти когось із членів родини супроводжуються агресією, приниженням та жорстокою поведінкою. Подібні дії з боку насильника приводять до негативного фізичного, психічного та соціального стану здоров’я постраждалої особи чи кількох осіб -  членів цієї родини. Як правило, найбільше страждають від сімейного насильства жінки та діти.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», насильством визнаються «будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю».

Фізичне насильство в сім'ї - це навмисне нанесення побоїв, тілесних ушкоджень одного члена сім'ї іншому, яке може призвести чи призвело до порушення нормального стану фізичного чи психічного здоров'я або навіть до смерті постраждалого, а також до приниження його честі та гідності.

 Сексуальне насильство в сім'ї - це примушування до небажаних статевих стосунків у родині, а також сексуальні дії щодо неповнолітнього члена сім'ї.

 Психологічне насильство в сім'ї - це насильство, пов'язане з тиском одного члена сім'ї на психіку іншого через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, залякування, які доводять постраждалого до стану емоційної невпевненості, втрати здатності захистити себе і можуть заподіяти або заподіяли шкоду психічному здоров'ю.

 Економічне насильство в сім'ї - це навмисні дії одного члена сім'ї щодо іншого, спрямовані на те, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право. Такі дії можуть заподіяти шкоду фізичному чи психічному здоров'ю або навіть призвести до смерті постраждалого.

      Таким чином, можна виділити наступні обов’язкові ознаки насильства в сім’ї:

-    особами, що страждають від сімейного насильства, можуть бути тільки члени сім’ї (у відповідності до п. 2 ст. 3 Сімейного Кодексу України сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, тобто цей Закон не поширюється на сусідів, осіб, що зустрічаються, але не перебувають у шлюбі тощо);

-  діяння насильника повинне бути протиправним (тобто суперечити нормам чинного законодавства);

-    діяння призвело або могло призвести до порушення прав члена сім’ї як людини та громадянина;

-     вина насильника повинна виявлятися у формі умислу, а не необережності.

       Підставою для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї є:

-   заява про допомогу жертви насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї;

-   висловлене жертвою насильства в сім'ї або членом сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;

-   отримання повідомлення про застосування насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення стосовно членів сім»ї, зокрема неповнолітнього чи недієздатного члена сім'ї.

   Заява чи повідомлення про застосування насильства в сім'ї або виникнення реальної загрози його вчинення приймаються за місцем проживання постраждалого органами та установами, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї. В пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 Закону передбачено, що здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї в межах наданих  повноважень покладається на:

-   спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї;

- відповідні підрозділи органів внутрішніх справ;

-  органи опіки і піклування;

-  спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в сім'ї, та жертв такого насильства, а саме:

- кризові центри для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення;

-  центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї.

        Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу» із змінами від 19 вересня 2007 року № 1134 прийняття, облік і розгляд заяв здійснюється за місцем проживання постраждалого від насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства.

Відмова у прийнятті та розгляді заяви не допускається.

      Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у межах компетенції, можуть сприяти здійсненню заходів з попередження насильства в сім’ї.

       Поліція існує за кошти бюджету, тобто на кошти, сплачені, як податки. Тому вони повинні захищати Вас, це їх обов’язок.

Ви можете використати наступні можливості повідомлення про проблему:

1.Безпосередньо звернутися до правоохоронного органу з усною заявою.

2.Звернутися до правоохоронного органу з письмовою заявою.

Яким саме способом скористатися – це Ваш вибір.

Наслідки в будь-якому з них однакові. Але зверніть увагу:

                якщо Ви не впевнені в ретельності державних правоохоронців чи вже маєте певний досвід, коли Ваше звернення не було розглянуто, краще подати письмову заяву (поштою чи безпосередньо).

Термінове звернення до поліції. Якщо Ви опинилися в ситуації, в якій ви є жертвою насильства або Вам загрожує небезпека, можете зателефонувати до поліції з вимогою захисту і повідомити про те, що відбувається.

Після звернення, на Вашу вимогу, представники поліції повинні виїхати додому, де мають з’ясувати обставини, а за умови необхідності – припинити насильство. У випадку ознак злочину або адміністративного правопорушення – затримати насильника. І обов’язково повідомити Вас про Ваші права та обов’язки. За необхідності - дати направлення на медичне обстеження чи викликати швидку допомогу.

Всі дії правоохоронці фіксують відповідними документами, наприклад, протоколом огляду місця події, прийняття усної заяви, пояснення.

 • Представники поліції не можуть відмовити Вам у захисті від насильства, мотивуючи свої дії тим, що це Ваша сімейна справа. Такі дії є порушенням і можуть бути оскаржені Вами у зверненні до керівника правоохоронців, що відмовили Вам у захисті.
 • Направлення на медичне обстеження надається тільки після прийняття заяви про нанесення тілесних пошкоджень. Пропозиція здійснити платну експертизу, тобто звичайний медичний огляд, після прийняття заяви, є порушенням.
 • У разі звернення до лікаря або медичного закладу (швидка допомога, травмпункт) Ви можете повідомити про скоєне над Вами насильство через лікаря, якщо Ви звертаєтесь зі скаргою на тілесні пошкодження. Якщо лікар з’ясує, що Ви отримали такі пошкодження від іншої людини, а не внаслідок нещасного випадку, це повинно бути зафіксовано в спеціальному журналі. Після цього інформація обов’язково передається до відділу поліції. Таке повідомлення є підставою для внесення повідомлення в єдиний реєстр досудового розслідування.

 

Відділ «Заставнівське бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

м. Заставна, вул. Д.Галицького 1А

тел. 3-11-87

Центр соціальної служби для сімї, дітей та молоді Заставнівської РДА

2-19-66

Служба у справах дітейЗаставнівської РДА

М.Заставна, вул. В.Чорновола, 6

тел. 2-26-83

Національна поліція України

 102

Заставнівське Відділення Поліції Кіцманського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Чернівецькій області м.Заставна вул. Незалежності 67

тел. 2-10-02

Детальніше ...

Збільшено об'єм води, яка постачається в місто Заставна (відео)

Вчора, 01.08.2017 року на врізці водогону Юрківці-Заставна, було замінено трубу діаметром 80 мм на якій знаходиться лічильник, на більшу, діаметром 100 мм та встановлено новий лічильник.

Таким чином, збільшено об'єм води, яка постачається в місто, більш ніж на 20%. Проблема відключення води повинна бути вирішена.

Детальніше ...

Підбірка новин за тиждень

Комунальним підприємством Чернівецької міської ради "Чернівецьке МіськШЕП" проведено дрібний поточний ремонт вулиць Незалежності, Кіцманська, Бажанського, Чорновола, Гагаріна спецавтомобілем "Олекса":

Проведено благоустрій Заставнівського міського сміттєзвалища:

В Заставнівському дошкільному навчальному закладі № 2 по вул. Федьковича замінено двері, облаштовується пральня, сушка та туалети в групах, встановлено плитку на коридорі:

Детальніше ...

Інформує відділ «Заставнівське бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Бюро правової допомоги консультує з таких питань:

 • Соціальне забезпеченя
 • Житлове, спадкове, інші цивільні
 • Сімейне
 • Виконання судових рішень
 • Медичне
 • Трудове
 • Адміністративне
 • Земельне
 • Договірне

Що потрібно для звернення до Бюро правової допомоги?

  Діяльність бюро правової допомоги буде спрямована на досягнення цілей:
 • підвищення правової грамотності мешканців сільської місцевості та малих міст;
 • сприяння досудовому врегулюванню цивільних та адміністративних спорів і зменшення навантаження на судову систему;
 • зменшення ризику обмеження доступу до права і правосуддя для найбільш соціально вразливих суспільних верств внаслідок запровадження виключного права адвокатів на представництво в суді та браком адвокатів у сільській місцевості та малих містах;
 • зменшення домашнього насильства, дискримінації та попередження злочинності, насамперед, серед неповнолітніх;
 • посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад;
 • сприяння більшій залученості територіальних громад до роботи сформованих ними органів місцевого самоврядування;
 • оперативна синхронна комунікація змісту реформ, які проводяться Урядом у сфері освіти, охорони здоров'я, соціальній та інших сферах, на рівень територіальних громад;
 • запобігання побутовій корупції на базовому рівні.
Бюро правової допомоги розташоване за адресою:
Детальніше ...

До уваги громадян, щодо залучення резервістів Збройних Сил України на навчальні збори!

У відповідності до вимог статті 17 Конституції України та статті 26² Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” військовослужбовці при звільненні в запас зараховуються до військового оперативного резерву в обов’язковому порядку.

Зараховані до оперативного резерву військовослужбовці, приписуються до військових частин в яких вони проходили службу (або інших військових частин за своєю військово-обліковою спеціальністю) та можуть залучатись на збори з резервістами в цих військових частинах.

Протягом 2017 року сплановано проведення навчальних зборів з резервістами визначених військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Навчальні збори сплановано провести на військових полігонах в районах пунктів постійної дислокації визначених військових частин. Термін проведення зборів – 30 діб.

Заставнівським районним військовим комісаріатом проводяться заходи щодо оповіщення, виклику, проходження медичного огляду та залучення на навчальні збори усіх резервістів оперативного резерву.

На відміну від проходження зборів призов резервістів на військову службу здійснюється у разі оголошення мобілізації. В такому випадку, резервіст зобов’язаний прибути до своєї військової частини протягом 24 годин самостійно або за допомогою військового комісаріату.

Система привілеїв та пільг для резервістів, які будуть залучені на збори з резервістами

  Резервісту компенсується:
 • - середньомісячна заробітна плата за той час. що він перебував у військовій частині;
 • - гроші за проїзд до військової частини та в зворотному напрямку.
  Резервісту виплачуються (в залежності від військового звання):
 • - грошова виплата за 30 діб підготовки: від 4800 до 6400 грн. (у 2016 році за 10 діб підготовки резервісти отримували до 700 грн.);
 • - одноразове грошове заохочення за підсумками року (тим хто виконав програму зборів): від 1600 до 3100 грн.;
 • - добові за кожен день перебування у військовій частині: від 6 до 15 грн.;
 • - одна мінімальна заробітна плата на місяць тим, які на день призову на збори не працюють – 3200 грн.
  Резервісту на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві (час проведення зборів) гарантується:
 • - збереження робочого місця;
 • - державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення.
  У підсумку за 30 днів зборів у 2017 році резервіст отримає:
 • - по закінченню зборів: 5000 – 7000 грн. (в залежності від військового звання);
 • - за підсумками року (тим хто виконав програму зборів): 1600 – 2800 грн. (в залежності від військового звання);
 • - працюючи резервісти – середньомісячну заробітну плату на підприємстві за той час. що він перебував у військовій частині;
 • - не працюючи резервісти – одну мінімальну заробітну плату на місяць в розмірі 3200 грн. (у 2016 році зазначена сума складала 1 286 грн.);
 • - можливість зустрітися зі своїми бойовими товаришами, удосконалити свої військові навички, практично виконати стрільби з бойової зброї, стрибки з парашуту тощо.

Із закінченням особливого періоду, резервісти звільняються зі служби у військовому оперативному резерві та в добровільному порядку можуть укласти контракт на проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України у військовій частині за їх вибором.

Детальніше ...

Заставнівський район: Куріння в ліжку привело до смерті

26 травня 2017 року у м. Заставна по вул. Грушевського, 37 Заставнівського району під час пожежі в літній кухні загинув чоловік 1958 року народження. Вогнем знищено деревяне ліжко, речі домашнього вжитку, телевізор, та шафу. Причиною виникнення пожежі, стала необережність під час куріння в ліжку самим загиблим.

З початку року у Заставнівському районі Чернівецької області виникло 29 пожеж, під час яких загинуло 5 людей. У порівнянні станом на травень з минулим роком - 14 пожеж на яких загинула 1 людина. Заставнівський РС Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій стурбований ситуацією яка склалася та закликає громадян: дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Це допоможе зберегти ваше життя та здоров’я!

Рятувальники району протягом місяця провели розяснювальну роботу серед мешканців с. Дорошівці, с. Юрківці та с. Репужинці. Під час проведення заходу жителям вручалися листівки протипожежного призначення та наголошувалося про небезпеку куріння в ліжку особливо в нетверезому стані також наголошувалося на дотриманні правил відпочинку біля води та в лісі.

Пам’ятайте, що найчастіше пожежі виникають там, де свідомо порушуються правила пожежної безпеки: використовуються саморобні електрообігрівачі, перевантажується електромережа, допускається куріння в ліжку, неконтрольовано спалюється суха трава, сміття, використовується з’єднання проводів в скрутку, залишається без нагляду джерела відкритого вогню, та ін.

Детальніше ...

Святковий концерт до дня міста Заставна (відео)

22 травня в приміщенні Заставнівського районного Палацу культури відбувся святковий концерт до дня міста Заставна під патронатом міського голови Радиша Василя Йосиповича.

У святкуванні взяли участь: військовий духовий оркестр, музичні та танцювальні гурти, юмористи; відбулося вручення цінних нагород, а вкінці заходу - святковий салют.

Пропонуємо переглянути відеозапис концерту:

Детальніше ...

Запрошення на святкування дня міста Заставна

Міський голова Василь Радиш запрошує жителів та гостей міста Заставна на святкування дня міста, яке відбудеться 22 травня о 17 годині в Заставнівському районному Палаці культури:

Детальніше ...

Від щирого комуніста до відвертого націоналіста

Шановні читачі, як міський голова я вважаю, що повинен реагувати на критику, зауваження, поради і давати відповіді на питання, які мені задають мешканці та гості міста, в тому числі на сторінках газети чи в мережі Інтернет, хоча й не дуже люблю це робити.

Жителі Заставни обрали мене для того, щоб я зробив наше місто комфортним не тільки для них, а і для гостей. З іншої сторони мене дивує, коли депутат Кострижівської селищної ради Ільчук Р.А. береться «наводити порядок» у Заставні та пояснювати заставнівчанам, як їм розбудовувати, прибирати, прикрашати місто чи ремонтувати в ньому дороги.

У нашому районі 34 селищних та сільських рад. Уявіть собі, що хоча б одному депутату з кожної громади прийде в голову «наводити порядок» в Заставні чи строчити з цього приводу статті в районну газету. У нас тоді не газета вже буде, а журнал, або, швидше, книга нарядів для міського голови.

Впевнений, що у смт.Кострижівка не менше проблем, як у Заставні, і у тамтешнього депутата є широке поле для діяльності, але чомусь тягне в Заставну. Певно, хочеться ще хоч трішечки покерувати районом, а можливо, і «залюбки пожити» в Заставні. То щиро просимо. Спочатку в Заставну, а потім, може, і в Чернівці. Підкажу Вам навіть, де зупинитися, бо і в Заставні, і в Чернівцях Василь Миколайович Мельник безоплатно отримав від держави квартири, а не тільки «хатинку» в с.Малий Кучурів, як Ви помилково пишете.

Не буду переповідати тут всю Вашу «статтю» і коментувати кожне речення, скажу тільки те, що дійсно вважаю себе старшим прибиральником у місті. Якщо буде необхідно, візьму віник і буду підмітати вулиці. Корона з мене не впаде і нічого постидного в цьому немає.

Депутати обиралися теж для того, щоб виконувати певні громадські обов’язки. Так, вони не отримують заробітну плату, але їх ніхто не змушував іти в депутати. Очевидно, деякі з них думали, що роль депутата – приходити щодня до міської ради і давати вказівки міському голові, що, де і як робити. Такого ще ніде не було, і Заставна в цьому випадку не буде першою. Тому депутати повинні робити те, що вони можуть і вміють, або не заважати іншим, якщо вміють тільки молоти язиком.

Звичайно, що як міський голова я маю багато різних обов’язків, але я  встигаю їх виконувати. І для високих кабінетів є час. Недавно, наприклад, був на прийомі у нового прокурора області. Результатів зустрічі ще немає, але, надіюся, вони не за горами.

Раїсо Андріївно, я поважаю Ваш патріотизм, але всьому своя пора. Є час керувати, а є час забути про керування. Мені здається, що у Вашому віці уже пора частіше ходити до церкви, як до районної ради.

Щодо «джусів», яких Ви так відважно захищаєте, то повинен Вас розчарувати. В Заставні «джуси» не є ні авторитетними людьми, ні дуже компетентними у якійсь сфері спеціалістами. І Ви хоч поставте Василя прокурором, а Юлю міністром освіти, вони однаково залишаться «джусами», людьми, які заради досягнення своїх особистих цілей, готові руйнувати все на своєму шляху. Заради політичного популізму, Ви і Ваші «учні» готові на все, особливо на нічим необґрунтовані звинувачення та інтриги. А для того, щоб заслужити авторитет і повагу у людей, одних інтриг замало. Треба особисто чогось досягти в житті і допомагати людям.

Я завжди відкритий для дискусії, і якщо у когось є обґрунтовані цифрами аргументи, вони повсякчас беруться до уваги як особисто мною, так і працівниками міської ради. Але обґрунтовані аргументи необхідно відрізняти від систематичного і пустопорожнього критиканства.

З критикою Джусів стосовно ремонту доріг все стане зрозуміло, якщо я розкажу невідомий широкому загалу випадок. Минулого року депутат Дупешко-Джус Юлія не просто писала статті в Інтернеті. Вона звернулася до підрядника, щоб він надав декілька тисяч гривень спонсорської допомоги. Після того, як підрядник відмовився, депутат Дупешко-Джус Ю.І. написала заяву в прокуратуру про те, що на вул.Кіцманській неякісно виконаний ремонт дороги і міському бюджету завдано збитків. Звичайно, що негайно була створена комісія. Приїхали спеціалісти з Фінінспекції, поліції, щоб перевірити вказані в заяві депутата факти. Хотіли і Джусів залучити до перемірювання доріг, але вони як під землю провалилися. Навіть поліція не змогла їх знайти того дня. Перемірювання показало, що робіт було зроблено навіть більше, ніж оплачено. До якості робіт теж не було претензій. На цьому «історія» в тому році закінчилась. Чи «просила» депутат Дупешко-Джус Ю.І. і у цьому році спонсорської допомоги, мені невідомо, але впевнений, що і цього року «історія» з того самого репертуару.

Депутат Дупешко-Джус Ю.І. брала на себе організацію суботника по прибиранню старого цвинтаря 29 квітня, і для цього не треба ні коштів, ні якихось спеціальних засобів, лиш трошки авторитету, і щоб люди тобі повірили. Але знову все звелося до пустопорожніх розмов і в результаті вийшов «пшик». А Ви розповідаєте, які у Юлі порядні родичі в Горошівцях. Я тоді пропоную тих порядних ґаздів переселити в Заставну, а Юля, мабуть, нехай переїжджає в Горошівці. Може, у неї там більше авторитету і їй вдасться хоча б організувати прибирання Горошівського кладовища.

На останок, декілька слів про фундамент усіх цих проблем, які ми маємо з «джусами» на рівні міста, району та і цілої країни. На мою думку, це проблема політичних квот. Якою б ницою не була людина, якщо вона тримає «ніс по вітру» і належить в потрібний час до потрібної партії, вона буде при владі в будь-який час. І при комуністах, і при націоналістах, і при всіх інших. Думаю, що прізвищ називати не потрібно, вони всім відомі.

Як бачимо, ці політичні квоти добивають нашу державу, а наш район ці політичні діячі добили вже давно, ще з першого свого приходу. Був час, коли пустили під ніж всю худобу району, а сьогодні ми змушені купувати молоко незрозумілої якості. Багато хто сьогодні ще пам’ятає, як «незамінний» Василь Миколайович Мельник роздержавлював колгоспи: давалися вказівки головам колгоспів здавати поголів’я на бойню, тому під покровом ночі колгоспну худобу виводили із стаєнь, ховали в лісосмугах, адже вдень люди перешкоджали такому «роздержавленню». Роздержавили так, що на сьогоднішній день в районі немає жодного підприємства з розведення ВРХ. Хоча в сусідньому, Кіцманському районі, не менше десятка таких підприємств.

Якщо на сьогоднішній день вже нема худоби, щоб її вирізати, то організували б вирізання чагарників на під’їзних дорогах до Заставни з будь-якого напрямку, бо там скоро вовки заведуться. Якщо Ви хочете щось порівнювати, то давайте і це порівняємо. Як, наприклад, організував розчистку під’їзних доріг у тому ж Кіцмані перший заступник голови РДА Косар Юрій Дмитрович, а в якому стані вони у нас.

Певно, що вирубування чагарників – не така прибуткова справа, як вирубування колгоспної худоби, а тому перший заступник голови Заставнівської РДА Молдован В.М. береться заводити в Заставну підрядників для ремонту доріг, яких двічі прийшлося заставляти переробляти свою неякісну роботу. В даний час Молдован В.М. наполягає, щоб той самий підрядник виконав роботи з перекриття Музичної школи. Я хвилююся, щоб після їхнього теперішнього господарювання наші дороги і Музична школа не виглядали так само, як ті ферми, що залишилися після роздержавлення.

Тож звертаюся до всіх і запрошую до співпраці. Не до повчання з Кострижівки чи будь-яких інших громад, а до справжньої співпраці, яка буде спрямована на розвиток і процвітання нашого міста. 

P.S. Хочу принести свої вибачення ветеранам, священикам, жителям міста Заставна за ті незручності, які були спричинені погодними умовами під час святкування Дня Перемоги 9 травня. Мабуть, треба було Молдовану В.М.  зібрати оргкомітет не тричі, а, можливо, шість разів (якщо кількість зібрань вирішує проблему), щоб не змушувати людей мокнути під дощем. Якби Скорейко Орися Іванівна не взяла ініціативу в свої руки, то всі присутні розійшлися б, і свято не відбулося б.

Міський голова В.Радиш

Детальніше ...

Місто стало гарнішим, комфортнішим, ошатнішим, світлішим, якою і повинна бути рідна домівка

У Заставні є дві серйозні проблеми – дороги і «джуси». Дороги, це конкретні інженерно-технічні об’єкти, які потребують навіть не ремонту, а просто будівництва, бо доріг у нас немає. Вулиці є, а дорожнього покриття (по-науковому – дорожнього одягу) на них, фактично, немає. Тому ми маємо «голі» вулиці, а не дороги. Що стосується «джусів», то це збірний образ, який складається, на мою думку, із представників «клану» Капіцького-Мельника, які за будь-яку ціну намагаються витиснути із Заставни все, що їм потрібно, а також жителів міста, які вважають, що міська влада їм все життя винна, що вони можуть нічого для міста не робити, а тільки отримувати. Так бути не може, бо Заставна це наш спільний дім і утримувати його ми повинні спільними зусиллями.

Те, що збірний образ під назвою «джуси» співзвучний із прізвищами депутатів міської ради Василя Джуса та Юлії Дупешко-Джус, які всіма своїми силами намагаються показати, які вони спеціалісти і ґазди, а міський голова Радиш В.Й. лайдак і злодій, не може бути випадковістю. «Непотопляємий» при будь-якій владі Василь Миколайович Мельник (який отримавши від держави не одну квартиру, і досі шукає вигоди) руками цієї парочки розхитує єдність у міській раді, а родичі та найближче оточення Капіцького тим часом, як не платили за землю в м.Заставна, так і продовжують НЕ платити, хоча мова йде про сотні тисяч гривень. До речі, депутат Джус Василь, який є приватним підприємцем, теж не є найкращим платником податку, особливо за землю. У цих «діячів», напевно, вже склалася традиція – принципово не платити за використання землі. Використовуючи в межах м.Заставна орієнтовно 0,3488 га землі, Джус не платить за неї жодної копійки. І це депутати, які постійно борються за наповнення міського бюджету.

Відносно депутата Дупешко-Джус Юлії, яка будь-якої ціною намагається стати секретарем міської ради, повинен сказати, що доки я буду на посаді міського голови, ця пані не зможе працювати в міськраді навіть прибиральницею. Знаючи її популізм та морально-ділові якості, я впевнений, що міська рада через тиждень перетвориться на стихійний смітник поєднаний з психіатричною палатою. Мене обрали для того, щоб я зробив місто кращим, а не перетворив його на смітник. Окрім того, Дупешко-Джус не почувала б себе так впевнено, якби за її спиною не стояв «сірий кардинал» районної ради п.Мельник. Я переконаний, що у цих «джусів» чухаються руки спробувати у Заставні чернівецький сценарій – поставити Юлю секретарем ради, а потім, натиснувши на депутатів, оголосити недовіру міському голові. В такому випадку Дупешко-Джус автоматично стає очільником міста, а Мельник з Капіцьким починають у ньому «ґаздувати». Оскільки більша частина депутатів міської ради державні службовці, вони під страхом звільнення з роботи змушені будуть проголосувати за недовіру до мене. І я їх не осуджую, бо розумію що у наш непростий час, у такому маленькому містечку, як Заставна, робота і стабільна заробітна плата це головне. Кожен повинен дбати про свою сім’ю і її утримання і тому, повторюся, я не осуджую цих людей.

Щодо кандидатури Дупешко-Джус на посаду секретаря міської ради, то мені здається, що навіть на теперішньому робочому місці вона не є найкращим працівником, і у випадку звільнення її безпосередній керівник «замастив» би найбільшу піч та накрив би найдовші столи з нагоди такого свята. Як на мене, то дітям з садочка та ЗОШ, де Юля є керівником гуртків, треба подарувати її фотографію, щоб вони принаймні знали, як вона виглядає. Велике питання, чи є у м.Заставна хоч одна організація, яка бажає мати у себе цього працівника. Чомусь переконаний, що такої установи поки-що не існує.

До відома громади хочу навести декілька прикладів ділових та організаторських здібностей депутата Дупешко-Джус, яка зібралася керувати містом:

 • Декілька разів збирала Юля різні збори, мітинги та писала статті в газети про те, як вона має організувати ремонт підлоги у центральному міському спортзалі. Підлога яка була, така і залишилася.
 • Минає сім місяців, як міська рада передала Юлі 16 плафонів вуличного освітлення та закупила 300 м кабелю для їх установлення на ІІІ провулку Грушевського. Світла як не було, так і нема.
 • Минулого року зобов’язувалась Юля організувати грейдерування вул.Грушевського. Не організувала.
 • Обіцяла провести разом з жителями вул.Грушевського чистку тротуарів та бордюрів. Не провела.
 • Каламутила людей і обіцяла їм виділення допомоги (невідомо від кого) після минулорічних проливних дощів. Немає допомоги.
 • Бралася навести порядок на дачах і вивести там гадя (змій, які там ніби-то водяться). Ніхто там Юлі ніколи не бачив. Отакі «досягнення» і «результати» в якості депутата має Юля за останні два роки.

Як бачите, основна мета цих «діячів», які прикриваються інтересами громади, – дорватися до міської казни і міських ресурсів.

Повернуся до питання доріг, за які мене найбільше критикує депутат Джус В. На даний час ямковий ремонт – це єдина можливість утримати дороги хоч у якомусь, придатному для пересування транспорту стані. Технологія ця не нова і використовується навіть у найпередовіших економіках світу. На польських та німецьких автобанах, де я проїжджав особисто, теж проводять ямковий ремонт. А це дороги найвищої категорії. У доріг усього світу така властивість, що на них появляються ямки, які необхідно ремонтувати за допомогою ямкового ремонту. Нічого іншого людство поки-що не придумало. Але «джуси», очевидно, мають якісь власні винаходи, які від людства приховують. І слава Богу. Мені здається, що якщо би ми почали жити за рецептами «джусів», то у нас уже давно не було б ні доріг, ні вулиць, а діти ходили б до школи і в садок у гумових чоботах до колін.

Почати хочу з того, що виїзну комісію ініціював особисто я після дзвінка депутата Сивирина І.М., який вказав на деякі недоліки ямкового ремонту. Для підтвердження чи спростування цього мною було прийнято рішення про комісійне обстеження всіх доріг, на яких на той час велися ремонтні роботи.

Депутат Джус В. без будь-яких підстав чи фактів наголошує, що під час ямкового ремонту асфальт кладуть на болото. Але ж говорити – не мішки носити. Все одно ніхто не перевіряв, а доказів достовірності сказаного немає. «Численні скарги» заставнівчан, про які він теж любить розказати, могли Джусу хіба приснитися. Будь-яка скарга, це справа повністю офіційна. Якщо депутат Джус Василь може надати перелік скаржників, тоді можна буде якось допомогти цим людям з врахуванням, звичайно, побажань і проблем всіх інших мешканців м.Заставна.

Звинувачувати мене в тому, що фірма-підрядник зареєстрована за адресою міською ради, це взагалі діагноз. Депутат Джус В. настільки недолугий, що не може зрозуміти елементарного: фірма-підрядник зареєстрована в Заставні для того, щоб у Заставні ж платити податки. Оскільки така вимога була поставлена мною, то і зареєстрували її за адресою міської ради. Якщо «джуси» проти того, щоб фірми-підрядники платили податки в бюджет м.Заставна, то вони повинні прямо про це сказати, а не «дивуватися збігам обставин». Я, як міський голова, зацікавлений у тому, щоб податки платилися і залишалися в Заставні, тому буду реєструвати будівельні фірми за адресою міської ради в будь-якій кількості. Лише протягом 2016 року ТОВ «Євродорсервіс» сплатило податків до міського бюджету понад 200 тисяч гривень.

У мене немає поділу на своїх і чужих підрядників. Від усіх без винятку я вимагаю якісної роботи і, звичайно, що саме підрядник несе відповідальність за якість виконання робіт. У Заставні ремонт доріг проводили два підрядники, і один з них (ТОВ «Алькасар Кім») дійсно виконав роботи по вулиці Бажанського неякісно. Роботи ще не закінчені, не прийняті і не оплачені. Після закінчення і прийняття робіт можна буде робити якісь висновки.

Ніколи поганий стан доріг у Заставні я не «списував на попередників». Фактичне знищення стадіону, занедбання парку…. багато інших питань – це те, у чому сміливо можна звинувачувати попередників. Як треба було не любити місто, в якому ти живеш і працюєш міським головою, якщо ми вже два роки його елементарно відчистити не можемо!

Але дороги – це настільки складне і комплексне питання, що ні «попередники», ні «наступники», ні «джуси» не зможуть його вирішити найближчими роками. Теперішня міська рада під моїм керівництвом намагається якось оптимізувати ремонт доріг, знайти модель, яка допоможе хоча б у перспективі, найближчих 3-4 років вийти на якийсь хоч маленький розвиток у ремонті і будівництві доріг. Автошляхи – це надзвичайно складна і дорога частина інфраструктури кожного міста. Ідеальних доріг немає ніде в світі. Нові будуються, а старі в цей час зношуються. За останніх 20 років у Заставні не будували доріг, а тільки підтримували, хоча б ямковим ремонтом, старі. Фінансування на дороги ніколи не було достатнім. В певні роки воно взагалі було майже відсутнім. Це не вина «попередників», це державна політика, яка у нас, на жаль, не завжди співпадає з інтересами громад. Я впевнений, що будь-який голова, будь-яка громада мріє про гарні дороги, але на жаль, реальність така, що вони у нас будуть ще не скоро. Колектив міської ради працює над концепцією розвитку доріг м.Заставна на найближчі 10 років. Хто б не прийшов керувати містом після мене, проблема доріг залишиться. Тому ми повинні думати в контексті розвитку доріг не про завтра і навіть не про післязавтра, а про наступні роки. Однак поки-що ми змушені підтримувати дороги міста хоча б у тому стані, які не допускають їх подальшого руйнування. І, повторюся, нічого іншого, крім ямкового ремонту, поки-що ніхто не придумав.

Депутат Джус В. чи ті особи, які пишуть для нього газетні статті, зовсім не знайомі з предметом, про який вони пишуть. Наприклад, вулиця Незалежності, яка є вулицею м.Заставна дійсно суміщена з автошляхом територіального значення Т2602, який є автомобільною дорогою державного значення. Такі шляхи проходять через кожен районний центр, а через деякі, в тому числі через м.Чернівці, проходять також шляхи не тільки територіального, а міжнародного значення. Фінансування ремонту та будівництва таких доріг врегульоване Податковим кодексом. Мені не зовсім зрозуміло, що має на увазі Джус В. коли пише «ходити до високих кабінетів», але очевидно, що через особисту звичку ходити до таких кабінетів по інструкції та накази, він мав на увазі якусь корупційну складову. Питання фінансування доріг мають бути врегульовані законом, а не «рішаловом» у «високих кабінетах», після якого з ремонту доріг у ті кабінети необхідно заносити «відкати». Якщо «джуси» будуть саме так ремонтувати дороги, то їх (доріг) у нас ніколи не буде, а краще, щоб ніколи не було «джусів».

На жаль, я не був у с.Велика Доброня, що на Закарпатті, і не можу прокоментувати якість чи «халтуру» тих робіт, які там були проведені місцевим селянами. Знаю тільки в загальних рисах, що люди там самі зібрали гроші і за власні кошти, власними силами заасфальтували вулицю, на якій самі проживають. Якщо Джус В. так добре ознайомлений із цим досвідом Великої Доброні, а не тільки із кліпами та малюнками з Інтернету, то було б добре, щоб він цей досвід поширив на Заставну. Нехай організує свою вулицю, збере кошти і проведе там якісне асфальтування. Кожен депутат після цього буде брати з Джуса В. приклад. Повинен, правда, повідомити, що любитель повчати інших – депутат Джус не зміг елементарно організувати вивіз підсипного матеріалу після грейдерування вулиці Чкалова, де він виріс, живе, і яка закріплена за ним як за депутатом. Півроку простояла купа на дорозі, аж доки я за особисті кошти не найняв машину і не організував її вивіз.

В статуті КП «Благоустрій плюс» дійсно передбачено такий вид діяльності як утримання та ремонт доріг. Однак на нашому підприємстві бракує спеціалістів-дорожників та працівників з досвідом ремонту доріг.

Якщо у Джуса В. так багато знань та досвіду в галузі дорожнього будівництва, то я запрошую його на посаду дорожнього майстра міського благоустрою і там він зможе реалізувати всі свої дорожньо-ремонтні та дорожньо-будівельні амбіції, сформувавши відповідну бригаду та розпочавши ремонт доріг в м.Заставна власними силами.

Розрахунки Джуса В. по ремонту доріг дуже нагадують розрахунки Остапа Бендера при проведенні шахматного турніру у с.Васюки. Ну про що можна говорити з людиною, яка пише, що вартість асфальтобетону, наприклад, включається до загальновиробничих витрат? Так і хочеться його запитати, «а як по-Вашому ходить кінь?» (С). Новоявлений дорожник уже навіть підрахував, що різниця МОЖЕ становити (а може і не становити) 600 тис. гривень і цим самим шокував, напевно, сам себе. Головне, щоб не травмував, бо ми все-таки чекаємо Василя Богдановича на посаді дорожнього майстра. «Спеціаліст-дорожник» Джус В., наприклад, писав, що міський голова разом з підрядником кладуть асфальт в болото, але сам чомусь забув у своїх розрахунках написати про підготовку ямок до асфальтування (обрізання і зачистки країв) та вичищування з них того самого болота. А його необхідно не тільки вичистити, а й завантажити на транспортні засоби та утилізувати, або хоча б вивезти подалі від тих ямок. Джус В. упустив багато інших «дрібниць», які йому поки-що невідомі. Не бувши жодного дня рядовим, він, певне, намірився відразу стати генералом і навчити всіх мистецтву тактики і стратегії. Радив би Василю Богдановичу все-таки збавити оберти, почати «генеральську» кар’єру на посаді дорожнього майстра у міському благоустрої і там проявити всі свої таланти, а люди їх, відповідно, оцінять. Якщо є бажаючі працювати на благо міста під керівництвом дорожнього майстра Джуса Василя Богдановича, прохання звертатися безпосередньо до нього, оскільки саме він буде формувати дорожньо-будівельну бригаду, яка невдовзі перетворить м.Заставну на зразок для всіх інших. На завершення скажу, що я не знаю скільки буду керувати і взагалі жити, але хочу, щоб гарний парк і відновлений стадіон залишилися нашим дітям і онукам на згадку.

Тим, для кого я – як більмо в оці, що б я не робив, яким все недобре і все недогода (такі як джус, мельник, цуркан, молдован і т.д.), можу пообіцяти, що вони будуть почувати себе ще гірше, бо я буду робити все для того, щоб місто ставало гарнішим, комфортнішим, ошатнішим, світлішим, якою і повинна бути рідна домівка.

Міський голова В.Радиш

Детальніше ...

Жителі міста про чистку та благоустрій парку садово-паркового мистецтва "Заставнівський"

Просимо ознайомитися з думкою мешканців міста Заставна, які проживають поряд з парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва "Заставнівський", щодо санітарної чистки сухих дерев в парку та його благоустрою.

Детальніше ...

Будівельна комісія, за участі міського голови, здійснила виїзд на місця проведення поточного ремонту доріг міста (відео)

Комісія з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, транспорту, енергетики та зв’язку, за участі міського голови Василя Радиша, а також представників підрядних організацій, що здійснюють ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць міста Заставна, здійснила виїзд на місця проведення робіт для оцінки стану та якості їх виконання.

На відео вул. Гагаріна, вул. Д.Галицького:

Вулиця Незалежності:

Вулиця Бажанського:

Детальніше ...

Підбірка новин за 5-7 квітня

В місті розпочато ямковий ремонт асфальтового покриття.

Встановлено освітлення у раніше відремонтованому приміщенні ясел днз №1.

Продовжується ремонт ванної кімнати в ДНЗ №2. Наразі змонтовано бойлер, унітази та умивальники.

Обабіч дороги напроти міського стадіону та біля в’їзного знаку висаджено саджанці туй, бузку.

Проведено санітарну чистку дерев та прибрано обочини дороги на міське сміттєзвалище.

Детальніше ...

Міський суботник

У Заставні тривають суботники. Учні Заставнівської гімназії вирішили допомогти привести до ладу, після зимового періоду, парк садово-паркового мистецтва місцевого значення «Заставнівський».

Майже три сотні учнів Заставнівської гімназії спільно з працівниками КП ЗМР «Благоустрій плюс» сумлінно попрацювали на прибиранні парку.

Заставнівський міський голова Василь Радиш висловлює вдячність всім учням, колективу та директору Заставнівської гімназії Мартинюк Світлані Василівні. Звдяки спільній дружній роботі за короткий час було прибрано значну територію парку.

Детальніше ...

Колективом міської ради проведено суботник у парку ім. В. Турецького.

З метою поліпшення його санітарного та естетичного стану, у зв’язку із закінченням осінньо-зимового періоду працівники Заставнівської міської ради провели суботник з благоустрою парку та його прилеглої території.

Було прибрано та вивезено сміття, старе листя, побілено дерева та бордюри прилеглих вулиць, почищено памятник Василю Турецькому.

Детальніше ...

Підбірка новин за 16-17 березня

В приміщенні дошкільного навчального закладу №3 завершуються ремонтні роботи:

Працівниками комунального підприємства "Благоустрій Плюс" прибрано проїзну частину та тротуари по вулицях Незалежності, Кіцманській, Бажанського, Чорновола та інших:

А працівники Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення провели чистку старого кладовища:

Детальніше ...

Працівники Заставнівського районного сектору Управління ДСНС України у Чернівецькій обл. завітали до вихованців ДНЗ №2

Фахівці Служби порятунку пояснили малюкам, наскільки небезпечним може бути вогонь та у ігровій формі нагадали основні правила пожежної безпеки, номери екстрених служб, розповіли, як правильно діяти під час будь-якої надзвичайної ситуації, а також усім присутнім вручили листівки із малюнками застережливого характеру.

А щоб не трапилось біди, рятувальники нагадали малюкам про небезпеку самостійного вмикання різних електроприладів у розетку, наголосили на можливих наслідках, що можуть статися через недотримання правил пожежної безпеки.

Наприкінці зустрічі задоволені малюки разом із педагогічним колективом щиро подякували вогнеборцям за цікаве навчання та пообіцяли не забувати правил безпечного життя та, безперечно, виконувати їх.

Детальніше ...

Конкурс на кращий ескізний проект щодо реконструкції площі Героїв Євромайдану

Заставнівська міська рада оголошує конкурс на кращий ескізний проект щодо реконструкції площі Героїв Євромайдану в місті Заставна.

З 01.01.2017р. по 15.06.2017р. приймаються ескізи згідно технічного завдання.

За підсумками конкурсу за 1 місце присуджуються: 1 премія — 5 000 гривень.

Тут: ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на проектування реконструкції площі Героїв Євромайдану в м. Заставна

Детальніше ...

Рятувальники Заставнівщини спільно із працівниками міської ради розповіли мешканцям міста про дотримання правил безпеки як вдома так і на вулиці

Так, 01 лютого працівниками Заставнівського районного сектору Управління разом із працівниками міської ради проведено рейд на вулицях міста Заставна. Під час заходу рятувальники приділили увагу роз’ясненню правил пожежної безпеки самотнім людям, громадянам похилого віку та родинам, які потребують соціальної підтримки, адже у їхніх господарствах існує підвищений ризик виникнення пожеж.

Цього ж дня рятувальники відвідали церковнослужителів м.Заставна з проханням під час Богослужіть нагадати людям про правила пожежної безпеки.

Спілкуючись з місцевими мешканцями, вогнеборці нагадали їм правила безпеки у побуті, розповіли про причини виникнення пожеж та їх наслідки, роз’яснили, як діяти у разі виникнення загорання.

Усім жителям роздавалися інформаційні листівки із застереженням та зазначеними правилами пожежної безпеки, дотримуючись яких можна запобігти виникненню пожежі у власній оселі.

Детальніше ...

Підбірка новин на 27 січня 2017 року (+ відео)

В Заставнівській ЗОШ №2 зі сторони дитячого садка встановлено перехід через газову трубу, для більш зручного доступу на територію закладу.

На території міста триває заміна несправних ламп на енергозберігаючі. Для більш ефективного використання вуличного освітлення просимо мешканців міста повідомляти працівників благоустрою про наявність енергозатратних ламп для їх подальшої заміни на економні.

Продовжуються роботи по чистці дерев та очищенню від порослі дороги на міське сміттєзвалище.

Пропонуємо переглянути відео про стан виконання робіт:

Детальніше ...

Оприлюднено тарифи Заставнівського ЖЕУТВЗ на водопостачання та водовідведення

Виконавчим комітетом Заставнівської міської ради оприлюднено проектні розрахунки тарифів на водозабезпечення та водовідведення Заставнівського ЖЕУТВЗ на 2017 рік.

Із сканованими копіями документів можна ознайомитися в пункті Тарифи розділу Інформація Головного меню сайту, або перейшовши за нaступним посиланням.

Детальніше ...

Працівникам КП Благоустрій Плюс закуплено фірмовий спецодяг

Усім працівникам комунального підприємства Благоустрій Плюс закуплено робочий спецодяг у вигляді фірмових зимових курток та робочого взуття.

В даний час працівниками підприємства проводяться роботи по чистці дерев та очищенню від порослі дороги на міське сміттєзвалище.

Детальніше ...

Підбірка новин на 16 січня 2017 року

За спонсорські кошти придбано 20 баків для сміття по 120 л., які будуть розташовуватися на території міста під час проведення різноманітних масових заходів.

Відремонтовано дві підстанції вуличного освітлення по вул. Грушевського та вул. Ужгородській.

Ремонтні роботи на міському стадіоні тимчасово призупинено, у зв'язку з несприятливими погодніми умовами.

В даний час проводиться технічний огляд автовишки.

Детальніше ...

Різдвяні вихідні у Заставні відзначилися великою кількістю опадів та посиленою роботою комунальників (фотозвіт)

Станом на 10 січня 95 відсотків автошляхів міста розчищено від снігу. Здійснюється посипання доріг соляно-піщаною сумішшю. Просимо бути обережними на вулицях міста.

тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля
Детальніше ...

Благоустрій міста

За минулий тиждень міським комунальним підприємством «Благоустрій Плюс» проведено підрізку крон дерев по вулиці Гагаріна, Чорновола та Незалежності.

тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля

Постійно проводиться прибирання міста. Під увагою комунальників вулиці, тротуари, парк.

тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля

Забезпечується належний стан кладовищ, територій поблизу пам'ятників та пам'ятних знаків.

Детальніше ...

Звіт про виконані роботи по підтриманню працездатного стану вуличного освітлення міста

Тривають роботи по усуненню несправностей вуличного освітлення міста:

тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля

За період з 03.01.2017 року по 06.01.2017 року замінено 33 непридатні лампи та 2 плафони на таких вулицях:

вул. 28 червня, Ювілейна, Молодіжна, М.Коцюбинського, Л.Кобилиці, Січових Стрільців, Дунаєвського, Севастопольська, I та II пров. Севастопольський, пров. Нагірний, Пушкіна, пров. Бажанського, пров. Стуса, вул. Стуса, вул. Дністровська, вул. Буковинське віче, пров. Павлюка.

тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля

Нагадуємо Вам, що ми приймаємо заявки на ремонт вуличного освітлення за адресою: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, каб.№7 або за телефоном 2-21-90.

Детальніше ...

На стадіоні в місті Заставна тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля

Як і було обіцяно міським головою Василем Радишем в 2017 році продовжуються роботи на міському стадіоні. Завезено 110 машин (КамАЗів) ґрунту - чорнозему, 16 машин (КамАЗів) піску:

тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля

Закуплено (за спонсорські кошти) залізобетонні кільця для водяного колодязя:

тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля

Монтується система автоматичного поливу поля, розкопана траншея до місця де буде влаштований колодязь та пункт управління автоматичним поливом поля:

тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля тривають роботи по капітальному ремонту футбольного поля
Детальніше ...

Капітальний ремонт фасаду Заставнівського дитячого навчального закладу №1

Завершені роботи по капітальному ремонту фасаду (додаткові роботи) в Заставнівському ДНЗ №1 за адресою Гагаріна, 3.

роботи по капітальному ремонту фасаду в Заставнівському ДНЗ №1

В ході робіт було зроблено: підпірна стінка входу в підвальне приміщення з гратованими дверцями, козирок над входом, замінено двері в підвал.

роботи по капітальному ремонту фасаду в Заставнівському ДНЗ №1 роботи по капітальному ремонту фасаду в Заставнівському ДНЗ №1
Детальніше ...

Благоустрій та озеленення міста

На чолі з головою міської ради Василем Радишем, відбулася акція, метою якої була висадка молодих дерев (ялинок) в міському парку та на міському стадіоні в місті Заставна.

роботи з благоустрою території міста Заставна роботи з благоустрою території міста Заставна

Під час акції було висаджено близько 120 молодих дерев за участю працівників комунального підприємства «Благоустрій плюс».

Навіть найменша причетність кожного з нас до посадженого дерева буде вагомою підтримкою для життя на Землі.

Детальніше ...

В місті Заставна тривають роботи із санітарної очистки та благоустрою

роботи з благоустрою території міста Заставна роботи з благоустрою території міста Заставна

Цими днями комунальним підприємством «Благоустрій плюс» виконані масштабні роботи з благоустрою території міста Заставна в напрямку сіл Товтри та Юрківці біля Товтрівського кільця. Діяльність підприємства була направлена на проведення санітарної обрізки дерев, видалення аварійних дерев та порослі вздовж дороги.

роботи з благоустрою території міста Заставна роботи з благоустрою території міста Заставна

На даний час працівниками комунального підприємства кожен день проводиться санітарна очистка та прибирання сміття на закріплених за підприємством територіях, а також виконуються роботи із санітарної обрізки дерев, вивозу гілок.

роботи з благоустрою території міста Заставна роботи з благоустрою території міста Заставна

Додатково повідомляємо, що міською радою було придбано навісне обладнання для трактора - подрібнювач гілок ВХ-62, який призначений для подрібнення відходів деревини у вигляді гілок, верхівок дерев, кущів, обрізків максимальним діаметром до 12 см.

Детальніше ...

Загальні збори громади від 27 листопада 2016 року

27 листопада о 15 годині в Заставнівському районному Палаці Культури відбулися загальні збори громади міста. На зборах жителі міста Заставна мали можливість заслухати міського голову Радиша Василя Йосиповича, який прозвітував про проведену роботу за 2016 рік.

В даній статті пропонуємо Вам переглянути відеозапис міських зборів, а також ознайомитися з матеріалами звіту міського голови.

Матеріали звіту:

звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016 звіт міського голови 2016
Детальніше ...
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний портал Верховної Ради України
Офіційний портал органів виконавчої влади України
Верховний Суд України офіційний веб-сайт
Чернівецька обласна рада Офіційний сайт органу місцевого самоврядування
Заставнівська районна державна адміністрація
Заставнівська центральна районна бібліотека
Газета Голос краю - Головна сторінка